روستاییان 60 ساله‌ با 10 سال بیمه بازنشسته می‌شوند

روستاییان 60 ساله‌ با 10 سال بیمه بازنشسته می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت، تصویب کردند که کلیه روستاییانی که بالای 60 سال هستند با سابقه حداقل 10 سال بیمه بازنشسته می شوند.

روستاییان 60 ساله‌ با 10 سال بیمه بازنشسته می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت، تصویب کردند که کلیه روستاییانی که بالای 60 سال هستند با سابقه حداقل 10 سال بیمه بازنشسته می شوند.
روستاییان 60 ساله‌ با 10 سال بیمه بازنشسته می‌شوند