روسیه: آمریکا مسئولیت افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره را بپذیرد

روسیه: آمریکا مسئولیت افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره را بپذیرد
معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد، اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره وضع شدیدترین تحریم‌ها علیه کره شمالی در شرایط کنونی نشان می‌دهد که واشنگتن تمایلی به رفع تنش‌ها در شبه‌جزیره کره ندارد و باید مسئولیت افزایش تنش‌ها را بپذیرد.

روسیه: آمریکا مسئولیت افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره را بپذیرد

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد، اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره وضع شدیدترین تحریم‌ها علیه کره شمالی در شرایط کنونی نشان می‌دهد که واشنگتن تمایلی به رفع تنش‌ها در شبه‌جزیره کره ندارد و باید مسئولیت افزایش تنش‌ها را بپذیرد.
روسیه: آمریکا مسئولیت افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره را بپذیرد