روسیه به حادثۀ حله واکنش نشان داد

روسیه به حادثۀ حله واکنش نشان داد
مهر نوشت: وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن انفجار تروریستی اخیر در شهر حله عراق، اعلام کرد: هدف از این حمله خونین، شعله‌ور کردن آتش فتنه طایفه‌ای در عراق است.

روسیه به حادثۀ حله واکنش نشان داد

مهر نوشت: وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن انفجار تروریستی اخیر در شهر حله عراق، اعلام کرد: هدف از این حمله خونین، شعله‌ور کردن آتش فتنه طایفه‌ای در عراق است.
روسیه به حادثۀ حله واکنش نشان داد