روسیه ناو هواپیمابر در سوریه مستقر می‌کند

روسیه ناو هواپیمابر در سوریه مستقر می‌کند
منابع خبری می‌گویند روسیه در صدد تقویت عملیات ضد داعش با استقرار ناو هواپیما بر در سوریه است.

روسیه ناو هواپیمابر در سوریه مستقر می‌کند

منابع خبری می‌گویند روسیه در صدد تقویت عملیات ضد داعش با استقرار ناو هواپیما بر در سوریه است.
روسیه ناو هواپیمابر در سوریه مستقر می‌کند

عکس جدید اینستاگرام