رونمایی از تورم آبان‌ماه

رونمایی از تورم آبان‌ماه
مرکز آمار ایران تورم سالانه آبان‌ماه را ۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه این ماه را ۹.۶ درصد اعلام کرد.

رونمایی از تورم آبان‌ماه

مرکز آمار ایران تورم سالانه آبان‌ماه را ۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه این ماه را ۹.۶ درصد اعلام کرد.
رونمایی از تورم آبان‌ماه