رونمایی از سردیس شهدای هسته‌ای در دانشگاه شریف

رونمایی از سردیس شهدای هسته‌ای در دانشگاه شریف
مراسم رونمایی از سردیس شهدای هسته‌ای با حضور مسئولان و خانواده این شهدای گرانقدر در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

رونمایی از سردیس شهدای هسته‌ای در دانشگاه شریف

مراسم رونمایی از سردیس شهدای هسته‌ای با حضور مسئولان و خانواده این شهدای گرانقدر در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
رونمایی از سردیس شهدای هسته‌ای در دانشگاه شریف