رونمایی از 4 داروی جدید بیماری‌های خاص در ایران

رونمایی از 4 داروی جدید بیماری‌های خاص در ایران
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای مقابله و کنترل بیماری‌های خاص به‌ویژه سرطان تا پایان سال جاری از 4 داروی جدید رونمایی می‌شود.

رونمایی از 4 داروی جدید بیماری‌های خاص در ایران

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای مقابله و کنترل بیماری‌های خاص به‌ویژه سرطان تا پایان سال جاری از 4 داروی جدید رونمایی می‌شود.
رونمایی از 4 داروی جدید بیماری‌های خاص در ایران