ریشه‌های رکوردشکنی نرخ ارز

ریشه‌های رکوردشکنی نرخ ارز
ایران نوشت: بازار ارز در روزهای اخیر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، با نوسان بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته مواجه شده است، به طوری که نرخ دلار امریکا در دومین روز از آذر ماه جاری و برای نخستین بار از دی ماه سال گذشته از 3700 تومان عبور کرد.

ریشه‌های رکوردشکنی نرخ ارز

ایران نوشت: بازار ارز در روزهای اخیر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، با نوسان بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته مواجه شده است، به طوری که نرخ دلار امریکا در دومین روز از آذر ماه جاری و برای نخستین بار از دی ماه سال گذشته از 3700 تومان عبور کرد.
ریشه‌های رکوردشکنی نرخ ارز