زلزله‌ای با قدرت 5.4 ریشتر کهنوج را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 5.4 ریشتر کهنوج را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر حوالی شهرستان کهنوج را در استان کرمان لرزاند.

زلزله‌ای با قدرت 5.4 ریشتر کهنوج را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر حوالی شهرستان کهنوج را در استان کرمان لرزاند.
زلزله‌ای با قدرت 5.4 ریشتر کهنوج را لرزاند