زلزله در جمهوری آذربایجان دوباره اردبیل را لرزاند

زلزله در جمهوری آذربایجان دوباره اردبیل را لرزاند
دقایقی پیش زمین‌لرزه برای دومین بار طی این هفته در کشور آذربایجان و نزدیک مرز ایران رخ داد و شهرهای شمالی استان اردبیل را لرزاند.

زلزله در جمهوری آذربایجان دوباره اردبیل را لرزاند

دقایقی پیش زمین‌لرزه برای دومین بار طی این هفته در کشور آذربایجان و نزدیک مرز ایران رخ داد و شهرهای شمالی استان اردبیل را لرزاند.
زلزله در جمهوری آذربایجان دوباره اردبیل را لرزاند