زلزله زدگان چقدر کمک بلاعوض می‌گیرند؟

زلزله زدگان چقدر کمک بلاعوض می‌گیرند؟
ایسنا گزارش داد: وزیر راه و شهرسازی از اعطای ۱۱ میلیون تومان کمک بلاعوض در شهرها و هشت میلیون تومان در روستاهای مناطق زلزله‌زده جهت اسکان موقت و دائم خبر داد.

زلزله زدگان چقدر کمک بلاعوض می‌گیرند؟

ایسنا گزارش داد: وزیر راه و شهرسازی از اعطای ۱۱ میلیون تومان کمک بلاعوض در شهرها و هشت میلیون تومان در روستاهای مناطق زلزله‌زده جهت اسکان موقت و دائم خبر داد.
زلزله زدگان چقدر کمک بلاعوض می‌گیرند؟