زلزله 3.5 ریشتری حوالی شهرستان قوچان را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری حوالی شهرستان قوچان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.5 ریشتر دقایقی پیش حوالی شهرستان قوچان را لرزاند.

زلزله 3.5 ریشتری حوالی شهرستان قوچان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.5 ریشتر دقایقی پیش حوالی شهرستان قوچان را لرزاند.
زلزله 3.5 ریشتری حوالی شهرستان قوچان را لرزاند