زمین لرزه 5.4 ریشتری مرز ایران و جمهوری آذربایجان را لرزاند

زمین لرزه 5.4 ریشتری مرز ایران و جمهوری آذربایجان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر دقایقی پیش مرز ایران و جمهوری آذربایجان را لرزاند.

زمین لرزه 5.4 ریشتری مرز ایران و جمهوری آذربایجان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر دقایقی پیش مرز ایران و جمهوری آذربایجان را لرزاند.
زمین لرزه 5.4 ریشتری مرز ایران و جمهوری آذربایجان را لرزاند