زنان و دختران روهینگیا قربانی تجاوز سازمان‌یافته ارتش میانمار

زنان و دختران روهینگیا قربانی تجاوز سازمان‌یافته ارتش میانمار
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد ارتش و نیروهای امنیتی میانمار به شکل سازمان‌یافته دستور تجاوز و تعرض به زنان و دختران روهینگیایی را صادر کرده بودند.

زنان و دختران روهینگیا قربانی تجاوز سازمان‌یافته ارتش میانمار

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد ارتش و نیروهای امنیتی میانمار به شکل سازمان‌یافته دستور تجاوز و تعرض به زنان و دختران روهینگیایی را صادر کرده بودند.
زنان و دختران روهینگیا قربانی تجاوز سازمان‌یافته ارتش میانمار