زنگ آئین اختتامیه جشنواره فیلم فجر نواخته شد/ قرائت پیام رئیس‌جمهور

زنگ آئین اختتامیه جشنواره فیلم فجر نواخته شد/ قرائت پیام رئیس‌جمهور
آئین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجربا حضور مدیران برگزاری جشنواره و هنرمندان در مرکز همایش‌های برج میلاد آغاز شد.

زنگ آئین اختتامیه جشنواره فیلم فجر نواخته شد/ قرائت پیام رئیس‌جمهور

آئین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجربا حضور مدیران برگزاری جشنواره و هنرمندان در مرکز همایش‌های برج میلاد آغاز شد.
زنگ آئین اختتامیه جشنواره فیلم فجر نواخته شد/ قرائت پیام رئیس‌جمهور