زورآزمایی ریاض و ابوظبی؛ این روزها در جنوب یمن چه می‌گذرد؟

زورآزمایی ریاض و ابوظبی؛ این روزها در جنوب یمن چه می‌گذرد؟
درگیری بین شبه‎نظامیان تحت حمایت امارات و عربستان با هدف نفوذ بیشتر در مناطق جنوبی یمن به‌ویژه شهر مهم عدن، طی روزهای اخیر به شکل کم‏‌سابقه‎ای شدت گرفته است؛ به طوری که بیش از ۲۲۰ نفر از طرفین درگیری ظرف ۲ روز کشته و زخمی شدند.

زورآزمایی ریاض و ابوظبی؛ این روزها در جنوب یمن چه می‌گذرد؟

درگیری بین شبه‎نظامیان تحت حمایت امارات و عربستان با هدف نفوذ بیشتر در مناطق جنوبی یمن به‌ویژه شهر مهم عدن، طی روزهای اخیر به شکل کم‏‌سابقه‎ای شدت گرفته است؛ به طوری که بیش از ۲۲۰ نفر از طرفین درگیری ظرف ۲ روز کشته و زخمی شدند.
زورآزمایی ریاض و ابوظبی؛ این روزها در جنوب یمن چه می‌گذرد؟