زیربنای انقلاب اسلامی ایران، مردمی است/ هیچ کشوری نمی‌تواند به ایران ضربه نظامی وارد کند

زیربنای انقلاب اسلامی ایران، مردمی است/ هیچ کشوری نمی‌تواند به ایران ضربه نظامی وارد کند
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: زیربنای انقلاب اسلامی ایران مردمی است و مردم خود آن را بنا کرده‎اند.

زیربنای انقلاب اسلامی ایران، مردمی است/ هیچ کشوری نمی‌تواند به ایران ضربه نظامی وارد کند

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: زیربنای انقلاب اسلامی ایران مردمی است و مردم خود آن را بنا کرده‎اند.
زیربنای انقلاب اسلامی ایران، مردمی است/ هیچ کشوری نمی‌تواند به ایران ضربه نظامی وارد کند