زیرگیری با خودرو در شمال فلسطین اشغالی/3 صهیونیست زخمی شدند

زیرگیری با خودرو در شمال فلسطین اشغالی/3 صهیونیست زخمی شدند
بر اساس اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی طی یک عملیات زیرگیری با خودرو در شمال فلسطین اشغالی، چند نظامی این رژیم زخمی شدند.

زیرگیری با خودرو در شمال فلسطین اشغالی/3 صهیونیست زخمی شدند

بر اساس اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی طی یک عملیات زیرگیری با خودرو در شمال فلسطین اشغالی، چند نظامی این رژیم زخمی شدند.
زیرگیری با خودرو در شمال فلسطین اشغالی/3 صهیونیست زخمی شدند