ساحلی‌بازان ایران با شکست مقابل برزیل نایب قهرمان شدند

ساحلی‌بازان ایران با شکست مقابل برزیل نایب قهرمان شدند
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست مقابل برزیل در فینال مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای در امارات به عنوان نایب قهرمانی رسید.

ساحلی‌بازان ایران با شکست مقابل برزیل نایب قهرمان شدند

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست مقابل برزیل در فینال مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای در امارات به عنوان نایب قهرمانی رسید.
ساحلی‌بازان ایران با شکست مقابل برزیل نایب قهرمان شدند