ساخت 100 مستند فاخر از شهدای مدافع حرم

ساخت 100 مستند فاخر از شهدای مدافع حرم
معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما از ساخت 100 مستند فاخر شهدای حرم خبر داد و گفت: 10 مجموعه از این مستندها مربوط به شهدای حرم استان کرمان است.

ساخت 100 مستند فاخر از شهدای مدافع حرم

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما از ساخت 100 مستند فاخر شهدای حرم خبر داد و گفت: 10 مجموعه از این مستندها مربوط به شهدای حرم استان کرمان است.
ساخت 100 مستند فاخر از شهدای مدافع حرم