سازمان بازرسی کل کشور مانع از اجرای قراردادهای جدید نفتی شود/ پیامدهای فنی و اقتصادی این قراردادها اضمحلال شرکت‌ ملی نفت ایران است

سازمان بازرسی کل کشور مانع از اجرای قراردادهای جدید نفتی شود/ پیامدهای فنی و اقتصادی این قراردادها اضمحلال شرکت‌ ملی نفت ایران است
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور مانع از اجرای قراردادهای جدید نفتی شود زیرا پیامدهای فنی و اقتصادی این قراردادها اضمحلال شرکت‌ ملی نفت ایران است.

سازمان بازرسی کل کشور مانع از اجرای قراردادهای جدید نفتی شود/ پیامدهای فنی و اقتصادی این قراردادها اضمحلال شرکت‌ ملی نفت ایران است

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور مانع از اجرای قراردادهای جدید نفتی شود زیرا پیامدهای فنی و اقتصادی این قراردادها اضمحلال شرکت‌ ملی نفت ایران است.
سازمان بازرسی کل کشور مانع از اجرای قراردادهای جدید نفتی شود/ پیامدهای فنی و اقتصادی این قراردادها اضمحلال شرکت‌ ملی نفت ایران است

دانلود فیلم جدید