سازمان ملل: پاکسازی غرب موصل از مواد منفجره یک دهه زمان می‌برد

سازمان ملل: پاکسازی غرب موصل از مواد منفجره یک دهه زمان می‌برد
سازمان ملل اعلام کرد که پاکسازی غرب موصل از مین‌ها و مواد منفجره به جا مانده از داعش، 10 سال زمان نیاز دارد.

سازمان ملل: پاکسازی غرب موصل از مواد منفجره یک دهه زمان می‌برد

سازمان ملل اعلام کرد که پاکسازی غرب موصل از مین‌ها و مواد منفجره به جا مانده از داعش، 10 سال زمان نیاز دارد.
سازمان ملل: پاکسازی غرب موصل از مواد منفجره یک دهه زمان می‌برد