سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا شد

سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا شد
تسنیم نوشت:سردار علی شادمانی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا منصوب شد.

سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا شد

تسنیم نوشت:سردار علی شادمانی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا منصوب شد.
سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا شد

لوکس بلاگ