سردار نقدی: کسانی‌که از سایه جنگ بر روی ایران حرف می‌زنند، عوامل دشمن هستند

سردار نقدی: کسانی‌که از سایه جنگ بر روی ایران حرف می‌زنند، عوامل دشمن هستند
ایسنا نوشت: معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: منتظر کوچک‌ترین خطا از طرف دشمن هستیم که کار را تمام کنیم به طوری که برای دستیابی به امنیت در منطقه باید اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی نابود شوند.

سردار نقدی: کسانی‌که از سایه جنگ بر روی ایران حرف می‌زنند، عوامل دشمن هستند

ایسنا نوشت: معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: منتظر کوچک‌ترین خطا از طرف دشمن هستیم که کار را تمام کنیم به طوری که برای دستیابی به امنیت در منطقه باید اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی نابود شوند.
سردار نقدی: کسانی‌که از سایه جنگ بر روی ایران حرف می‌زنند، عوامل دشمن هستند