سرلشکر صفوی: دشمنان فرامنطقه‌ای، درصدد تحریک برخی کشورهای منطقه برای ناامنی در جنوب شرق ایران هستند

سرلشکر صفوی: دشمنان فرامنطقه‌ای، درصدد تحریک برخی کشورهای منطقه برای ناامنی در جنوب شرق ایران هستند
باشگاه خبرنگاران نوشت:مشاور فرماندهی معظم کل قوا گفت: دشمنان فرامنطقه‌ای، درصدد تحریک برخی از کشورهای منطقه برای ترویج ناامنی در جنوب شرق ایران هستند.

سرلشکر صفوی: دشمنان فرامنطقه‌ای، درصدد تحریک برخی کشورهای منطقه برای ناامنی در جنوب شرق ایران هستند

باشگاه خبرنگاران نوشت:مشاور فرماندهی معظم کل قوا گفت: دشمنان فرامنطقه‌ای، درصدد تحریک برخی از کشورهای منطقه برای ترویج ناامنی در جنوب شرق ایران هستند.
سرلشکر صفوی: دشمنان فرامنطقه‌ای، درصدد تحریک برخی کشورهای منطقه برای ناامنی در جنوب شرق ایران هستند

دانلود سرا