سرمایه‌گذاران استان امسک روسیه به یاسوج می‌آیند

سرمایه‌گذاران استان امسک روسیه به یاسوج می‌آیند
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به در پیش بودن سفر مسئولان و سرمایه‌گذاران استان امسک روسیه به کهگیلویه و بویراحمد گفت: گردشگری و نفت ۲ ظرفیت بزرگ ما برای معرفی به مسئولان و سرمایه‌گذاران روسی است.

سرمایه‌گذاران استان امسک روسیه به یاسوج می‌آیند

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به در پیش بودن سفر مسئولان و سرمایه‌گذاران استان امسک روسیه به کهگیلویه و بویراحمد گفت: گردشگری و نفت ۲ ظرفیت بزرگ ما برای معرفی به مسئولان و سرمایه‌گذاران روسی است.
سرمایه‌گذاران استان امسک روسیه به یاسوج می‌آیند

خرید بک لینک