سریال ٩٠ قسمتی سعدی، حافظ و خواجوی کرمانی کلید خورد

سریال ٩٠ قسمتی سعدی، حافظ و خواجوی کرمانی کلید خورد
سریال مفاخر ایرانی در سطح جهانی ساخته خواهد شد و هنرمندان شیرازی از نقش آفرین‌های این آثار هستند.

سریال ٩٠ قسمتی سعدی، حافظ و خواجوی کرمانی کلید خورد

سریال مفاخر ایرانی در سطح جهانی ساخته خواهد شد و هنرمندان شیرازی از نقش آفرین‌های این آثار هستند.
سریال ٩٠ قسمتی سعدی، حافظ و خواجوی کرمانی کلید خورد
(“false”===a.adult