سطح جدید قیمت اوراق مسکن

سطح جدید قیمت اوراق مسکن
دنیای اقتصاد نوشت:یک هفته بعد از اقدام ضربتی بانک عامل بخش مسکن برای کنترل قیمت اوراق تسهیلات خرید آپارتمان، روز گذشته قیمت هر فقره اوراق به‌طور میانگین به 99 هزار و 500 تومان رسید.

سطح جدید قیمت اوراق مسکن

دنیای اقتصاد نوشت:یک هفته بعد از اقدام ضربتی بانک عامل بخش مسکن برای کنترل قیمت اوراق تسهیلات خرید آپارتمان، روز گذشته قیمت هر فقره اوراق به‌طور میانگین به 99 هزار و 500 تومان رسید.
سطح جدید قیمت اوراق مسکن

دانلود فیلم خارجی