سعد الحریری: ممکن است هفته آینده استعفایم را پس بگیرم

سعد الحریری: ممکن است هفته آینده استعفایم را پس بگیرم
نخست‌وزیر لبنان می‌گوید در صورت «تداوم فضای مثبت»، هفته آینده استعفایش را پس خواهد گرفت.

سعد الحریری: ممکن است هفته آینده استعفایم را پس بگیرم

نخست‌وزیر لبنان می‌گوید در صورت «تداوم فضای مثبت»، هفته آینده استعفایش را پس خواهد گرفت.
سعد الحریری: ممکن است هفته آینده استعفایم را پس بگیرم