سفر هیئت روسیه به سرزمین‌های اشغالی حول محور ایران و حزب‌الله

سفر هیئت روسیه به سرزمین‌های اشغالی حول محور ایران و حزب‌الله
یک رسانه‌ سعودی با اشاره به سفر هیئت بلندپایه روسیه به سرزمینهای اشغالی مدعی شد این سفر جهت ترغیب تل آویو در عدم حمله به سوریه و مواضع موشکی حزب‌الله صورت گرفته است.

سفر هیئت روسیه به سرزمین‌های اشغالی حول محور ایران و حزب‌الله

یک رسانه‌ سعودی با اشاره به سفر هیئت بلندپایه روسیه به سرزمینهای اشغالی مدعی شد این سفر جهت ترغیب تل آویو در عدم حمله به سوریه و مواضع موشکی حزب‌الله صورت گرفته است.
سفر هیئت روسیه به سرزمین‌های اشغالی حول محور ایران و حزب‌الله