سفیر جدید اسرائیل در اردن منصوب شد

سفیر جدید اسرائیل در اردن منصوب شد
ایسنا نوشت: وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی “امیر وایسبرود” را به عنوان سفیر جدید خود در اردن منصوب کرد.

سفیر جدید اسرائیل در اردن منصوب شد

ایسنا نوشت: وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی “امیر وایسبرود” را به عنوان سفیر جدید خود در اردن منصوب کرد.
سفیر جدید اسرائیل در اردن منصوب شد