سفیر روسیه در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد+فیلم

سفیر روسیه در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد+فیلم
سفیر روسیه در آنکارا در حین بازدید از یک نمایشگاه عکس، مورد اصابت گلوله‌های مردی قرار گرفت که فریاد «انتقام حلب» سر داده بود و کشته شد.

سفیر روسیه در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد+فیلم

سفیر روسیه در آنکارا در حین بازدید از یک نمایشگاه عکس، مورد اصابت گلوله‌های مردی قرار گرفت که فریاد «انتقام حلب» سر داده بود و کشته شد.
سفیر روسیه در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد+فیلم