سقوط سهام آمریکا در پی اعلام افزایش تعرفه برخی فلزات

سقوط سهام آمریکا در پی اعلام افزایش تعرفه برخی فلزات
ایرنا نوشت: در پی اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم، شاخص بورس داو جونز بیش از 500 واحد سقوط کرد.

سقوط سهام آمریکا در پی اعلام افزایش تعرفه برخی فلزات

ایرنا نوشت: در پی اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم، شاخص بورس داو جونز بیش از 500 واحد سقوط کرد.
سقوط سهام آمریکا در پی اعلام افزایش تعرفه برخی فلزات
(“false”===a.adult