سقوط موصل نتیجه توطئه‌ای بین‌المللی بود/نینوا در معرض قحطی‌زدگی است

سقوط موصل نتیجه توطئه‌ای بین‌المللی بود/نینوا در معرض قحطی‌زدگی است
نماینده پارلمان عراق با تاکید بر اینکه یورش به موصل نتیجه توطئه‌ای بین المللی برای تجزیه عراق بود، گفت: هر گونه تاخیر در عملیات آزادسازی موصل جان مردم آن را که با قحطی زدگی شدید مواجه‌اند، به خطر خواهد انداخت.

سقوط موصل نتیجه توطئه‌ای بین‌المللی بود/نینوا در معرض قحطی‌زدگی است

نماینده پارلمان عراق با تاکید بر اینکه یورش به موصل نتیجه توطئه‌ای بین المللی برای تجزیه عراق بود، گفت: هر گونه تاخیر در عملیات آزادسازی موصل جان مردم آن را که با قحطی زدگی شدید مواجه‌اند، به خطر خواهد انداخت.
سقوط موصل نتیجه توطئه‌ای بین‌المللی بود/نینوا در معرض قحطی‌زدگی است

خرید بک لینک