سناتورزاده‌ فعال در اسراییل که مشاور ارشد سازمان محیط زیست شد+تصاویر

سناتورزاده‌ فعال در اسراییل که مشاور ارشد سازمان محیط زیست شد+تصاویر
اولین بار فردی به نام «سام خسروی فرد»، فعال محیط زیست و دانشجوی دکتری این رشته که ساکن هلند، در فروردین ۹۴ به صورت علنی از روابط موسسه آقای طاهباز با سازمان محیط زیست تحت ریاست معصومه ابتکار سخن گفت.

سناتورزاده‌ فعال در اسراییل که مشاور ارشد سازمان محیط زیست شد+تصاویر

اولین بار فردی به نام «سام خسروی فرد»، فعال محیط زیست و دانشجوی دکتری این رشته که ساکن هلند، در فروردین ۹۴ به صورت علنی از روابط موسسه آقای طاهباز با سازمان محیط زیست تحت ریاست معصومه ابتکار سخن گفت.
سناتورزاده‌ فعال در اسراییل که مشاور ارشد سازمان محیط زیست شد+تصاویر