سناتور آمریکایی خواستار اعدام تیرانداز فلوریدا شد

سناتور آمریکایی خواستار اعدام تیرانداز فلوریدا شد
یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا خواستار اعدام تیرانداز مدرسه‌ای در فلوریدا شد.

سناتور آمریکایی خواستار اعدام تیرانداز فلوریدا شد

یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا خواستار اعدام تیرانداز مدرسه‌ای در فلوریدا شد.
سناتور آمریکایی خواستار اعدام تیرانداز فلوریدا شد