سناریوی جدید آمریکا مانند سایر سناریوها با شکست مواجه می‌‏شود

سناریوی جدید آمریکا مانند سایر سناریوها با شکست مواجه می‌‏شود
معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که تهدیدات آمریکایی هر قدر زیاد باشد، سوریه مصمم است اراضی خود را از چنگ تروریسم و عناصر مزدور آزاد کند.

سناریوی جدید آمریکا مانند سایر سناریوها با شکست مواجه می‌‏شود

معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که تهدیدات آمریکایی هر قدر زیاد باشد، سوریه مصمم است اراضی خود را از چنگ تروریسم و عناصر مزدور آزاد کند.
سناریوی جدید آمریکا مانند سایر سناریوها با شکست مواجه می‌‏شود