«سنگی که نیفتاد» رمان برگزیده کتاب سال «شهید غنی‌پور» شد

«سنگی که نیفتاد» رمان برگزیده کتاب سال «شهید غنی‌پور» شد
هفدهمین دوره انتخاب کتاب سال «شهید حبیب غنی‌پور» با معرفی آثار برگزیده و شایسته تقدیر در بخش‌های سه‌گانه به کار خود پایان داد.

«سنگی که نیفتاد» رمان برگزیده کتاب سال «شهید غنی‌پور» شد

هفدهمین دوره انتخاب کتاب سال «شهید حبیب غنی‌پور» با معرفی آثار برگزیده و شایسته تقدیر در بخش‌های سه‌گانه به کار خود پایان داد.
«سنگی که نیفتاد» رمان برگزیده کتاب سال «شهید غنی‌پور» شد