سومین تساوی پیاپی استقلال در بازی جنجالی/ زور شفر به مهاجری نرسید

سومین تساوی پیاپی استقلال در بازی جنجالی/ زور شفر به مهاجری نرسید
دیدار تیم‌های پدیده مشهد و استقلال در ورزشگاه ثامن از هفته بیستم با تساوی به پایان رسید.

سومین تساوی پیاپی استقلال در بازی جنجالی/ زور شفر به مهاجری نرسید

دیدار تیم‌های پدیده مشهد و استقلال در ورزشگاه ثامن از هفته بیستم با تساوی به پایان رسید.
سومین تساوی پیاپی استقلال در بازی جنجالی/ زور شفر به مهاجری نرسید