سومین نشست هم‌اندیشی منتخبان تهران برگزار شد/ تشکیل دبیرخانه هماهنگی فعالیت منتخبان

سومین نشست هم‌اندیشی منتخبان تهران برگزار شد/ تشکیل دبیرخانه هماهنگی فعالیت منتخبان
منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس گفت: عصر امروز سومین نشست هم‌اندیشی منتخبان تهران در بنیاد امید تشکیل شده و در این نشست دبیرخانه موقت برای امور جاری و هماهنگی فعالیت منتخبان تشکیل شد.

سومین نشست هم‌اندیشی منتخبان تهران برگزار شد/ تشکیل دبیرخانه هماهنگی فعالیت منتخبان

منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس گفت: عصر امروز سومین نشست هم‌اندیشی منتخبان تهران در بنیاد امید تشکیل شده و در این نشست دبیرخانه موقت برای امور جاری و هماهنگی فعالیت منتخبان تشکیل شد.
سومین نشست هم‌اندیشی منتخبان تهران برگزار شد/ تشکیل دبیرخانه هماهنگی فعالیت منتخبان

فروش بک لینک

استخدام