سکه یک میلیون و ۵۰۷ هزار تومان قیمت خورد/ افزایش بهای ارز+ جدول

سکه یک میلیون و ۵۰۷ هزار تومان قیمت خورد/ افزایش بهای ارز+ جدول
سکه بهار آزادی طرح جدید در معاملات امروز بازار تهران با 24 هزار تومان افزایش، یک میلیون و 464 هزار تومان و دلار با رشد 24 تومانی 4344 تومان فروخته شد.

سکه یک میلیون و ۵۰۷ هزار تومان قیمت خورد/ افزایش بهای ارز+ جدول

سکه بهار آزادی طرح جدید در معاملات امروز بازار تهران با 24 هزار تومان افزایش، یک میلیون و 464 هزار تومان و دلار با رشد 24 تومانی 4344 تومان فروخته شد.
سکه یک میلیون و ۵۰۷ هزار تومان قیمت خورد/ افزایش بهای ارز+ جدول