سیاستمدار سرشناس مصری بازداشت شد

سیاستمدار سرشناس مصری بازداشت شد
پس از بازداشت‌های اخیر در مصر، یکی دیگر از سیاستمداران این کشور چند روز پس از «دشمن» خواندن رژیم صهیونیستی و نقد دولت مصر، به اتهام «تماس با اخوان المسلمین» بازداشت شد.

سیاستمدار سرشناس مصری بازداشت شد

پس از بازداشت‌های اخیر در مصر، یکی دیگر از سیاستمداران این کشور چند روز پس از «دشمن» خواندن رژیم صهیونیستی و نقد دولت مصر، به اتهام «تماس با اخوان المسلمین» بازداشت شد.
سیاستمدار سرشناس مصری بازداشت شد