سیبل شدنِ عکس «اردوغان» در رزمایش ناتو، تنش آفرید

سیبل شدنِ عکس «اردوغان» در رزمایش ناتو، تنش آفرید
استفاده از عکس رئیس جمهور ترکیه به عنوان سیبل تیراندازی در رزمایش ناتو، تنش‌های جدیدی را بین آنکارا و بروکسل شکل داد.

سیبل شدنِ عکس «اردوغان» در رزمایش ناتو، تنش آفرید

استفاده از عکس رئیس جمهور ترکیه به عنوان سیبل تیراندازی در رزمایش ناتو، تنش‌های جدیدی را بین آنکارا و بروکسل شکل داد.
سیبل شدنِ عکس «اردوغان» در رزمایش ناتو، تنش آفرید