سیدحسن خمینی:انشاءالله زحمت آقای شجونی برای انقلاب، توشه‌ای برایشان شود

سیدحسن خمینی:انشاءالله زحمت آقای شجونی برای انقلاب، توشه‌ای برایشان شود
جماران نوشت: سیدحسن خمینی در پیام تسلیت به خانواده حجت الاسلام شجونی تأکید کرد:ان شاء الله زحمات آن مرحوم در مسیر پیروزى انقلاب توشه ارزشمندى براى ایشان به حساب خواهد آمد.

سیدحسن خمینی:انشاءالله زحمت آقای شجونی برای انقلاب، توشه‌ای برایشان شود

جماران نوشت: سیدحسن خمینی در پیام تسلیت به خانواده حجت الاسلام شجونی تأکید کرد:ان شاء الله زحمات آن مرحوم در مسیر پیروزى انقلاب توشه ارزشمندى براى ایشان به حساب خواهد آمد.
سیدحسن خمینی:انشاءالله زحمت آقای شجونی برای انقلاب، توشه‌ای برایشان شود

نصب بیتالک