سی‌ان‌ان: کلینتون به تقویت آرای خود درایالت میشگان امیدوار است

سی‌ان‌ان: کلینتون به تقویت آرای خود درایالت میشگان امیدوار است
ایرنا نوشت: شبکه خبری سی ان ان نوشت: با فشرده تر شدن رقابت ها انتخاباتی در ایالت میشگان در نظرسنجی های درون ایالتی، «هیلاری کلینتون» نامزد دمکرات ها به تقویت آرای خود در این ایالت آمریکایی امیدوار است.

سی‌ان‌ان: کلینتون به تقویت آرای خود درایالت میشگان امیدوار است

ایرنا نوشت: شبکه خبری سی ان ان نوشت: با فشرده تر شدن رقابت ها انتخاباتی در ایالت میشگان در نظرسنجی های درون ایالتی، «هیلاری کلینتون» نامزد دمکرات ها به تقویت آرای خود در این ایالت آمریکایی امیدوار است.
سی‌ان‌ان: کلینتون به تقویت آرای خود درایالت میشگان امیدوار است