سی ان ان: اعتراضات اخیر ایران نمی‌تواند به تغییر رژیم منجر شود

سی ان ان: اعتراضات اخیر ایران نمی‌تواند به تغییر رژیم منجر شود
دیپلماتهای غربی با افشای اختلاف نظر بین واشنگتن و اتحادیه اروپا درباره چگونگی واکنش نشان دادن به آشوب‌های ایران، گفتند مواضع آمریکایی‌ها درباره تحولات اخیر ایران پایه ای در واقعیت ندارد.

سی ان ان: اعتراضات اخیر ایران نمی‌تواند به تغییر رژیم منجر شود

دیپلماتهای غربی با افشای اختلاف نظر بین واشنگتن و اتحادیه اروپا درباره چگونگی واکنش نشان دادن به آشوب‌های ایران، گفتند مواضع آمریکایی‌ها درباره تحولات اخیر ایران پایه ای در واقعیت ندارد.
سی ان ان: اعتراضات اخیر ایران نمی‌تواند به تغییر رژیم منجر شود