شاخصه‌های داوری را در روزگار خود باید بجوییم نه در دل تاریخ/هیتلرها و استالین‌ها در دل تمدن غرب پرورش یافتند

شاخصه‌های داوری را در روزگار خود باید بجوییم نه در دل تاریخ/هیتلرها و استالین‌ها در دل تمدن غرب پرورش یافتند
رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: واقعیت این است که مسئله شاخصه‌های داوری را نباید در دل تاریخ بجوییم بلکه آن را باید در روزگار خود بیابیم.

شاخصه‌های داوری را در روزگار خود باید بجوییم نه در دل تاریخ/هیتلرها و استالین‌ها در دل تمدن غرب پرورش یافتند

رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: واقعیت این است که مسئله شاخصه‌های داوری را نباید در دل تاریخ بجوییم بلکه آن را باید در روزگار خود بیابیم.
شاخصه‌های داوری را در روزگار خود باید بجوییم نه در دل تاریخ/هیتلرها و استالین‌ها در دل تمدن غرب پرورش یافتند

خرید بک لینک