شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام به روایت صندوق بین‌المللی پول

شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام به روایت صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام، رشد 4 درصدی اقتصاد و در عین حال افزایش نرخ بیکاری به 11.2 درصد را برای کشور پیش‌بینی کرد.

شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام به روایت صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام، رشد 4 درصدی اقتصاد و در عین حال افزایش نرخ بیکاری به 11.2 درصد را برای کشور پیش‌بینی کرد.
شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام به روایت صندوق بین‌المللی پول

خرید بک لینک

سپهر نیوز