شام در تدارک میزبانی «اپرای مقاومت»/ کارگردان سوری: داعش و اسرائیل با هم تفاوتی ندارند+عکس و فیلم

شام در تدارک میزبانی «اپرای مقاومت»/ کارگردان سوری: داعش و اسرائیل با هم تفاوتی ندارند+عکس و فیلم
هنرمندان سوری بعد از پایان کار داعش در کشورشان دست به کار شدند تا با استفاده از زبان هنر پیام مقاومت را به مردم خود و دیگر کشورها برسانند. ولید درویش با استفاده از موسیقی و ساخت اپرای مقاومت قدم اول را برداشته است.

شام در تدارک میزبانی «اپرای مقاومت»/ کارگردان سوری: داعش و اسرائیل با هم تفاوتی ندارند+عکس و فیلم

هنرمندان سوری بعد از پایان کار داعش در کشورشان دست به کار شدند تا با استفاده از زبان هنر پیام مقاومت را به مردم خود و دیگر کشورها برسانند. ولید درویش با استفاده از موسیقی و ساخت اپرای مقاومت قدم اول را برداشته است.
شام در تدارک میزبانی «اپرای مقاومت»/ کارگردان سوری: داعش و اسرائیل با هم تفاوتی ندارند+عکس و فیلم