شرایط ادامه تحصیل بدون کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اعلام شد

شرایط ادامه تحصیل بدون کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اعلام شد
دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور امکان پذیرش دانشجو در رشتههایمدیریت (دولتی،MBA، EMBA، بازرگانیو …)، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، معماری و هنر(110 رشته)را در قالب دوره های فراگیر برای علاقه مندان ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد فراهم نموده است. در این راستا شرکت در دوره های آمادگی طرح فراگیر برای داوطلبان بدون توجه به رشته کارشناسی وی امکان پذیر می باشد.

شرایط ادامه تحصیل بدون کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اعلام شد

دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور امکان پذیرش دانشجو در رشتههایمدیریت (دولتی،MBA، EMBA، بازرگانیو …)، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، معماری و هنر(110 رشته)را در قالب دوره های فراگیر برای علاقه مندان ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد فراهم نموده است. در این راستا شرکت در دوره های آمادگی طرح فراگیر برای داوطلبان بدون توجه به رشته کارشناسی وی امکان پذیر می باشد.
شرایط ادامه تحصیل بدون کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اعلام شد

تلگرام نارنجی